Yatırımlarımız

Müşterilerin, tüm hizmetleri saha içinde dolaşmadan tek bir bölgeden alabilmesi adına 4.148 m2 alanda 2015 yılında hizmete açılmıştır.
Müşteri Hizmetleri Merkezi’nden CFS sahasına direkt güvenli geçiş yapılması için tünel imalatı yapılarak devreye alınmıştır.
Kapasite artışı ve verimlilik amacı ile stacker sahası olarak kullanılan A, B ve D sahaları mevcut RTG sahaları ile birleştirilerek kullanıma açılmıştır. Dönüşümü yapılan alan yaklaşık 50.000 m2 olup artan kapasite 2.600 TEU olmuştur.
A ve B kapı trafik projeleri kapsamında düzenleme yapılmış ve giriş çıkış sayıları 3 şeride çevrilmiştir. B kapı sadece giriş, A kapı ise sadece çıkış olarak hizmete geçmiştir. Ayrıca kapılarda tartım yapılabilmesi amacı ile kantarlar yerleştirilmiştir.
K sahalarında 2000 m2 kapalı alan 440 m2 sundurma alanından oluşan bir parsiyel depo imalatı yapılarak liman kapalı stok alanı büyütülmüştür. Ayrıca ilgili sahada dolgu yapılmak sureti ile 11.000 m2 lik ihracat CFS sahası oluşturulmuştur.
Farklı iki gümrüklü sahanın birleştirilmesi ile Kumport Kara Terminali Geçici Depolama alanı olarak daha önce ayrı gümrüklü saha olarak kullandığımız saha viyadük projesi ile tek sahaya bağlanmıştır.

Gerek operasyonlarımız gerekse müşterilerimizin konteynırlarının bulunduğu sahadan almaları açısından kolaylaştı. Limanımızın tek gümrüklü saha altında birleştirilmesi ile müşterilerimiz limanımıza bağlı 3 kapıdan herhangi birinden çıkma şansına sahip oldukları için kapılar arasında yoğunluk dağılımı yapılabilmektedir.
Liman operasyonları, ithalatçı firma konteynır çıkışları ve nakliye firmalarına büyük kolaylıklar sağladı. Zaman kayıpları önlendi, gümrük prosedürleri azaltıldı. Kapı sayısının artması ile kapılarda araç yığılmaları azaltıldı.

Sahalar arası konteynır aktarımı 24 saat yapılabilmekte olması operasyon açısından rahat hareket edilecek manevra alanı ve istifleme imkanı sağladı.
Tesisimizde 750 adet reefer plug bulunmaktadır. 2000 kVA yeni reefer trafo istasyonunu ile birlikte 6 adet toplamda 480 adet reefer bağlantı kapasiteli yeni reefer platform ve bağlantı noktalarının yapılması öngörülmüştür. Liman reefer plug bağlantı kapasitesinin müşteri taleplerini karşılamak amacı ile arttırılması hedeflenmektedir. 2011 sonu itibari ile başlanan proje Mayıs 2012 `de tamamlanmıştır.
2010 yılında 3 adet MHC, dizelden elektrikliye dönüştürülerek %65-70 maliyetten tasarruf edilmiştir. Böylece çevreye zarar vermeden verdiğimiz hizmete devam etmekteyiz. 2012 aralık ayında 8 adet elektrikli RTG alınarak işletmeye başlanmıştır. Dizel motorla beslenen 8 adet KALMAR RTG için elektrik sistem tertibatı kurularak alternatif enerji beslemesi üretildi. Verimi arttırmak için PLC modifikasyonları uygulanarak fonksiyonların çalışma süreleri optimize edildi. Dizel kaynaklı oluşacak emisyon değerleri indirgenmiş oldu ve maliyet düşürüldü.
1 Nolu iskelenin, SSG vinçleri kullanımına uygun hale getirilmesi için güçlendirilmesi ile ilgili inşaat çalışmaları yapılmıştır. Güçlendirme projesi ile birlikte Suezmax tipi gemilerin yanaşmasına imkan verecek Sumitoma marka yeni usturmaçaların son parti teslimatları yapılarak Ağustos ayı içerisinde toplam 50 adet olan usturmaça montajları tamamlanmıştır. 2011 yılında da 2 nolu iskele 54 m uzatıldı. Daha büyük gemilerin iskelelere yanaşabilmesi için rıhtım boyu 420m’ ye çıktı.
2008-2009 yılında deniz doldurulma projesi gerçekleştirildi. Deniz dibi derinliğinin Post-panaMax ve SuezMax tipi gemilerin draftına uygun hale getirmek hedeflenmiştir. 1 nolu iskele güçlendirme projesindeki kazık çakım planına paralel olarak yürütülmüş olup 380m lik rıhtım alanın taranması -15,5m kot seviyesine kadar 6 Eylül 2012 tarihinde tamamlanmıştır. 15 Eylül 2012 tarihinden itibaren deniz dibi şev alanlarının oluşturulması ve son düzeltmeler tamamlanmıştır. 2014 yılında 1 nolu iskele kısmı -16,50 m kot seviyesine kadar tarandı.
6250 KVA olan Kumport elektrik gücü liman kapasitesinin ve yeni elektrikli ekipmanların devreye girmesiyle 20,000 KVA’ya arttırılmıştır. Yeni trafo merkezleri kuruldu.
Liman içerisinde yapılan tüm operasyonel faaliyetlerin bilgisayar ortamına aktarılması, planlanması, takip edilmesi, raporlanması, yapılan hareketlerin operasyonel gelir kalemlerinin faturalandırılması, verilerin hatasız, gümrük mevzuatına uygun kaydedilmesi ve acentelerle iletişimin online sistem üzerinden sağlanması amacı ile gerçekleştirilmiştir.
Limanımız ile acente ve hatlar arasında hızlı, kesintisiz ve hatasız olarak veri iletişiminin standart dosya formatları üzerinden sağlanması amacı ile gerçekleştirilmiştir. Limanımız; BAPLIE, CODECO, COARRI COSTCO, COPRAR, MOVINS ve COPARN mesaj tiplerinde dosya alış verişi yapabilecek EDI altyapısına sahiptir. Bu mesaj tipleri dışında kendi geliştirdiği uygulamalar ile farklı formatlarda dosya alış verişine destek verebilmektedir.
Müşterilerimizin bilgi sorgulama ihtiyaçları göz önüne alınarak "interaktif bilgi sorgulama sistemi" nin kiosk cihazları üzerinden de yapılabilme çalışması hizmete sunulmuştur. Müşterilerimiz; tahsilat ve müşteri hizmetleri birimine kurulan iki adet dokunmatik ekranlı kiosk bilgisayar ile ilk etapta konteyner sicil, tartı ve kapı giriş bilgilerini sorgulayarak istenildiğinde bu bilgilerin yazıcı çıktılarını da alabilmektedirler. Kioskların devreye alınması ile bilgiye daha hızlı erişen müşterilerimizin sistemi kullanma yoğunluğu ve değerli yorumları çalışmanın memnuniyetle karşılandığını göstermektedir.
* 244 Adet CCTv * DOME Camera kullanılarak uzaktan yönetim sağlanmaktadır.
Bünyemizde 1 hemşire, 1 iş yeri hekimi, 7/24 her vardiyada görev yapacak sağlık memuru ve 7/24 hazır bekleyen tam teşekküllü ambulansımız mevcuttur.