Zati eşyanın limandan çekiminde yapılacak işlemler nelerdir?

Zati eşya şahıs adına yurt dışından limana geldiğinde ilgili eşyanın çıkış işlemleri için;
İlk etapta mal sahibi Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne hitaben ithalatını gerçekleştireceğini belirtir dilekçe ile eşya listesini yazarak müracat eder. Gümrük Müdürlüğünde bu dilekçesine kayıt ve havale işlemlerini yaptırdıktan sonra sıra Gümrükten beyannemesini döküp tescilletmesine gelecektir. Daha sonra ilgili beyannemeyi Gümrük muayene memuruna ibraz eder. Böylelikle muayene memuru gerek gördüğünde konteynerde olan veya ambara alınan zati eşyanın fiili kontrolünü yaptıktan sonra beyannemeyi kapatır. Eşyanın çıkışı için Ambar gümrük memurundan malın çıkışı için kapı kağıdı kestirilerek liman işletme memurundan düşüm işlemleri yapıldıktan sonra eşyanın çıkışı için limana kapı girişe araç plakası yazdırılarak araç içeri aldırılır. İlgili eşya ambarda ise araç ambar cfs sahasına aldırılır. Eşya konteyner içerisinde ise malın iç boşaltımı yapılarak araca yüklenir. Muhafaza kaydı yapıldıktan sonra eşya kapı kağıdı ile kapıdan çıkış işlemini gerçekleştirmektedir.

Zati eşya çıkışı için gümrükte hazırlanması ve gümrüğe sunulması gereken belgeler;
Gümrükte hazılanan belgeler;
Dilekçe ,Eşya listesi Beyanname

Gümrükte İstenecek Belgeler;
Nakil belgesi, Giriş -çıkış listesi, Pasaport (aslı) İkametgah Vukuatlı Nufüs Kayıt Örneği
Evli ise Eşinin pasaportu (aslı)