Liman hizmetlerinizde verilen CFS hizmet açıklamaları nelerdir?

Konteyner Muayene ve Numune Alma Hizmeti;
Konteynerin içindeki eşyaların,mükelleflerinin yazılı beyanlarına uygunluğunu tespit etmek için,gümrükçe konteynerin açılarak kontrol edilmesidir.

Konteyner Tam Tespit Hizmeti;
Eşya beyanının uygunluğunun tespiti açısından gümrükçe Konteynerin içerisindeki eşyaların konteynerdan boşaltılarak eşya tespitinin yapılması veya malların sayılmasına müteakiben tekrar konteynere yüklenmesi işlemidir.

Konteyner İç Dolum İşlemi ;
Konteyner, müşterilerin talebi ve beyanı doğrultusunda cfs sahasında gümrük işlemlerine müteakiben içinin doldurulması ; palet, koli ,vs..türü kapların konteyner içerisine düzenli ve planlı bir şekilde istiflenmesi operasyonudur.

Konteyner İç Boşaltım İşlemi;
Konteynerdeki eşyanın ,gümrük ve liman prosedürlerinin tamamlanmasına müteakip müşteri veya temsilcileri(gümrük müşavirleri) nezaretinde içindeki eşyanın işçi veya forklift kullanılarak boşaltıması ve araca yüklenmesi operasyonudur.

Konteyner Tartım Hizmeti;
Konteynerin istiften araca yüklenerek sözkonusu yüklerin beyanlarına uygunluğunun tespiti için yapılan tartım işlemidir. Konteynerin tartılması için Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, Konteynerin acentesi, konteyner içerisindeki yükün alıcısı veya nakliyeci firması tarafından ilgili hizmet talebi yapılabilinir.

Konteynerin Ambara Aktarılması Hizmeti;
Parsiyel konteynerler için forwardır talebine istinaden Konteynerin istiften liman araçları ile ambar önüne aktarılması hizmetidir.