Ticaret Bölümü

  1. Gemi yanaşma talepleri
  2. Tarifeler (İhracat/İthalat/Diğer Servisler)​
  3. Genel Yük Faturaları​
  4. İhracat ve Gemi Faturaları​
  5. Genel Yük ve Proje Kargo Teklifleri​
  6. Ardiye (Boş Konteyner Ardiye Alanları) Tarifeleri ve Ardiye Faturalandırması​
  7. Diğer Tüm Ticari Tarife İlişkileri ve Talepleri​
  8. OOG Tahliye ve Yükleme Teklifleri
  9. ​Konteyner Hasar ve Sigorta İlişkileri