Tehlikeli Yük İçeren Konteynırlar İçin Tespit / Muayene Randevusu Sırasında Hangi Evraklar İsteniyor?

1- Açma - Kapama Tutanağı (Muayene Memuru kaşe-imzalı )

2- Türkçe SDS formunun fotokopisi Firma Kaşeli – imzalı olacak.
2- SDS formunu imzalayan Firma Yetkilisinin imza sirkülerinin fotokopisi
3- Beyanname fotokopisi varsa devam formları
4- Konşimento fotokopisi.
5-İhracat yanıcı tehlikeli yüklerde  konteyner  ve konteyner ambalaj belgesine ait tehlikeli maddelerin beyanı - 20 numaralı hanenin onaylı şekli ile fotokopisinin teslim edilmesi gerekmektedir.Declaratıon Of Dangerous goods In Contaıner & Contaıner Packıng Certıfıcate ( For Multımodal Transport )  EK-1

                                                                                         Veya

İhracat yanıcı tehlikeli yüklerde  Konteyner ambalaj sertifikasının fotokopisinin teslim edilmesi gerekmektedir. Contaıner Packıng Certificate   EK-2

6-SDS formunun aslı (Firma ıslak kaşe – imzalı) elleçleme gününde CFS yetkililerine teslim edilecek.

Tehlikeli yük konteynırlarına IMDG CFS Sahasında hizmet verilmektedir.


Not: Evrakların en geç 16:00’a kadar Müşteri Hizmetleri Departmanımıza teslim edilmesi gerekmektedir.