Tanıtım ve Tarihçe

Kumport Limanı, İstanbul’un Avrupa yakasında İstanbul Boğazı girişinin 22 mil batısında LAT 40º 58' N LONG 028º 41' E koordinatlarında, E5 ve TEM yollarına doğrudan ulaşabilen konumuyla ideal bir noktada yer almaktadır. Kumport, Türkiye ekonomisinde önemli rol oynayan Marmara Bölgesi’ne yakınlığıyla Türkiye’nin önde gelen limanlarındandır.

1994 yılından beri Ambarlı Liman Tesisleri içerisinde faaliyet gösteren Kumport, son yıllarda gerçekleştirdiği yüksek iş hacmi artışı ve buna paralel olarak insan kaynağına ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin en büyük ve modern limanlarından birisi haline gelmiştir. Türkiye dış ticaret hacminin önemli bir bölümünü gerçekleştiren Marmara Bölgesi’ndeki konumuyla, ülkemizdeki ithalat ve ihracat faaliyetlerinde önemli bir ticaret kapısıdır. Limanımız, bölgenin ve hinterlandının en önemli aktörü olduğunun bilinci ile müşterilerine sunduğu hizmetlerde sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmaya devam etmektedir. Kumport limanı, kalifiye insan kaynağı, yenilenmiş makina parkı ve yüksek iş hacmini destekleyen liman otomasyon sistemi ile müşteri memnuniyetini ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Yapılan yatırımlarla 2011 yılı sonu itibariyle 1.700.000 TEU yıllık konteyner elleçleme kapasitesine ulaşan Kumport limanı 2015’te kapasitesini 2.100.000 TEU’ya çıkarmıştır.

Tarihçe

1994 yılında hizmet vermeye başlayan ve başlangıçta sadece genel ve dökme yük hizmeti veren Kumport Limanı'nda, 1996 yılından itibaren konteyner elleçleme işlemlerine başlanılmıştır. Özellikle 2002 yılında dünya ve Türkiye’nin önde gelen hatlarından Maersk ve Turkon'un acentalığını yaptığı gemilerin limanımıza uğrak yapmaya başlaması ile birlikte konteyner limanına dönüşmüştür. 2011 yılı itibarıyla, Türkiye’nin 3. büyük limanı olmuş, ayrıca ithalat konteyner elleçlemesinde ise 1. sıraya yerleşmiştir. 2002 yılı ve bunu takip eden yıllarda gerçekleşen konteyner iş hacmi artışına paralel olarak konteyner liman ekipmanlarına ve teknolojiye yatırımlar yapılmıştır.

2002 yılında kullanılmaya başlanılan terminal otomasyon sistemi 2005 yılından itibaren limanda tüm süreç ve işlemlerde kullanılmaya başlanmıştır. 2008 yılında alınan 2, 2010 yılında alınan 1 adet vinç ile birlikte makine parkında bulunan vinç sayısı 9’a ulaşmıştır. 2009 yılında 8 adet Kalmar marka RTG teslim alınmış ve nihai olarak 2011 Mart ayında 3 adet SSG devreye alınmıştır. Ekim 2012’de teslim edilmek üzere 4 SSG ve 8 RTG siparişi verilmiştir. Liman kapasite artışına paralel olarak daha büyük gemilerin güvenli bir şekilde yanaşmalarını sağlamak için iskele derinlikleri -16,5 metreye yükseltilmiştir.

Mayıs 2007 tarihinde Kumport Liman Hizmetleri'nin %96,6 oranındaki hissesi Fiba Holding ve Turkon ortaklığı tarafından satın alınmış olup 2008 yılının sonunda Turkon sahip olduğu hisseleri Fiba Holding'e devretmiştir.

2011 yılında Fiba Holding, Kumport Liman Hizmetleri'nin %35 oranında hissesini OIA’ya (Oman Investment Authority) satmıştır.

2015 yılında ise üçlü konsorsiyumdan oluşan CMHI, Cosco ve CIC, Kumport Liman Hizmetleri'nin çoğunluk hisselerini satın almıştır.

Vizyon

Kalite/süreç/maliyet yönetiminde Türkiye'nin en iyi liman işletmesi olmak, tüm pazar koşullarında karlılığını koruyarak, çevik ve yenilikçi yaklaşımlarla büyüyerek Türkiye'nin ilk üç limanı arasında sürekli yer almak.

Misyon

Dünya konteyner taşımacılığının bölgesel lojistik üssü olarak, yüksek standartlarda liman hizmetleri sunmak ve tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmak.

Değerlerimiz


Etik ve Şeffaf: Kumport yönetimi ve çalışanları uluslararası düzeyde kabul edilen etik kurallara uygun olarak çalışmayı prensip edinir. Çalışanlarımız, iş ortaklarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve tüm paydaşlarımız için faaliyetlerimiz ve sonuçları hakkında hesap verebilirlik düzeyi en üst seviyede sağlanmaktadır.

Lider ve Yenilikçi: Liman hizmetleri yönetimi, alt yapısı ve teknolojileri konusunda sürekli iyileştirme ve geliştirme temel prensibimizdir. Bu doğrultuda yaptığımız işin mükemmelleşmesini sağlayacak, müşteri eklentilerine ve memnuniyetine en üst düzeyde hizmet edecek yaratıcı ve yenilikçi uygulamaları geliştirmek limanımızın ana süreçleri arasındadır. Kumport bu yanı ile limancılık hizmetlerinde öncü rol üstlenen rekabetçi özelliklere sahiptir.

Girişimci ve Sonuç Odaklı: Tüm yönetim kademeleri ve çalışanlarımız performans odaklı çalışır. Belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi, hizmet kalite ve mükemmelliğinin artırılması konusunda sürekli gelişim temel hedeflerimiz arasındadır. Bu amaçla yeni ürün ve hizmetler, yeni yatırım alanları konusunda girişimci bir ruha sahip olan Kumport yönetim ve çalışanları bu başarıyı yaygınlaştırmayı da ortak çalışma kültürü olarak benimsemektedir.

Sürekli Gelişen: Kumport yönetim ve çalışanları verilen hizmetin kalitesinin, verimliliğinin ve etkinliğinin sürekli artırılmasını, doğa ve insan sağlığının korunmasını ve sürekli iyileştirilmesini süreç yönetiminde eş zamanlı olarak ele almaktadır. Proaktif bir yaklaşımla gelişim ve değişim fırsatlarını işin ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyet ve projelere dönüştürmek, müşteri ve tedarikçileri de bu sürecin en önemli zinciri olarak görerek geri bildirimlerini iş süreçlerine katmak Kumport yönetişim kültürünün önemli bir parçasıdır.

İşbirlikçi ve Katılımcı: Kumport genelinde liderlik kültürü takımlara kadar indirgenmiş olup, en altta takım yapısından en üst yönetime kadar katılımcı bir süreç izlenmektedir. Kumport yönetimi alışanlarının görüş ve önerilerine değer verir, bu önerileri ve geri bildirimleri karar alma süreçlerinde dikkate alır, kurum içi sinerji ve iş birliğini artırarak kurumsal gelişim dinamiklerini maksimize eder.

Çevreye ve İnsana Saygılı: Çalışanlar en değerli varlığımızdır. Çalışanların güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında yüksek bir motivasyon ile çalışmasını amaç biliriz. Verdiğimiz hizmetin çevre, toplum ve insan sağlığını sürdürülebilir kılması temel işletmecilik prensiplerimizdendir. Bu nedenle ulusal ve uluslararası standart ve mevzuatlara uygunluğu en yüksek seviyede sağlarız.

Müşteri ve Çözüm Odaklı: Kumport tüm müşterilerinin talep ve beklentilerini dikkate alır. Düzenli olarak müşteri beklenti ve algısını ölçerek, tüm süreçleri, müşteri memnuniyetini ön planda tutacak şekilde planlayarak çeviklikle yönetir. Gelişmeler hakkında geri bildirimde bulunur, çözüm odaklı uygulamalar ile müşteri memnuniyetini sağlar.