Özet Beyan Bölümü

  1. Özet beyan teslimi ve özet beyan işlemleri (ithalat)
  2. İhracat konteynerlerinin liman sahasından çıkış gümrük işlemleri
  3. Devir işlemleri
  4. Tasfiye yoluyla teslim işlemleri(imha çıkış,ihale çıkış, vb)
  5. İthalat,ihracat,transit,aktarma çıkış işlemleri