Özet Beyan Bölümü

  1. Özet beyan teslimi ve özet beyan işlemleri (ithalat)
  2. Devir işlemleri
  3. Tasfiye yoluyla teslim işlemleri(imha çıkış,ihale çıkış, vb)
  4. İthalat, ihracat, transit, aktarma için gümrük klts sistemi kontrol işlemleri