Konteyner Hizmetleri

Mevcut iskelelerin tamamında konteyner gemisi tahliye/yüklemesi yapılabilmektedir. Rıhtımlarımızda maksimum 400 m uzunluğa kadar gemilere konteyner elleçleme hizmeti verilebilmektedir. Kumport, konteyner elleçleme opearasyonlarını aralıksız 365 gün 24 saat sürdürmektedir.
Mevcut terminal sahalarında oluşturulan 4 ayrı CFS sahasında müşterilerin farklı hizmet talepleri karşılanmaktadır. CFS sahalarında rezervasyonlu sistem uygulanmakta olup, bu yöntem ile konteynerin planlanan zamanda işleme alınması sağlanmaktadır.
Gümrüklü sahalarda konteyner depolama hizmeti verilmektedir.Depolama sahaları sürekli kamera ile gözetim altında tutulmaktadır. Sahada yapılan çalışmalar ile aydınlatma ve güvenlik standartları yükseltilmiştir.
Reefer konteynerin elektriğe bağlanması, iç sıcaklığının takip edilmesi işlemi hizmeti verilmektedir. 750 adet (1000 adete kadar yükseltilebilir) reefer konteyner bağlama noktası ile beraber 24 saat reefer konteyner çalışma durumları ve iç ısıları yetkili personel tarafından sürekli olarak gözetim altında tutulmaktadır.
Sahada depolanan konteynerler için hızlı aktarma, yükleme ve boşaltma hizmetleri sağlanmaktadır.
Gemi üzerinde, tahliye ve yükleme öncesi sonrasında lashing unlashing hizmetleri, gemi ya da acente talebi üzerine sağlanmaktadır. İç dolum yapılan konteynerler için yükün alıcıya hasar oluşmadan teslim edilebilmesi için en uygun malzeme seçimi ile kaliteli yük sabitleme hizmeti sağlanmaktadır.