Ticaret

Ticaret Şefi
Jülide ŞEN / jsen@kumport.com.tr
02128668300(8513)

Ticaret Şefi
Ceren ÖZDEN /  cozden@kumport.com.tr
02128668300(8515)

 1. Gemi yanaşma talepleri
 2. Tarifeler (İhracat/İthalat/Diğer Servisler)​
 3. Genel Yük Faturaları​
 4. İhracat ve Gemi Faturaları​
 5. Genel Yük ve Proje Kargo Teklifleri​
 6. Ardiye (Boş Konteyner Ardiye Alanları) Tarifeleri ve Ardiye Faturalandırması​
 7. Diğer Tüm Ticari Tarife İlişkileri ve Talepleri​
 8. OOG Tahliye ve Yükleme Teklifleri
 9. ​Konteyner Hasar ve Sigorta İlişkileri

Müşteri Hizmetleri

Müşteri Hizmetleri Müdürü
Naciye KARADAĞ

02128668300(2-3) 

 1. İthalat komple çıkış / tespit / muayene işlemlerinin takibi
 2. İthalat randevularının alınması ve bunların takip edilmesi
 3. Hafta sonu gelen gemilerin yanaşma taleplerinin girilmesi
 4. Her türlü Müşteri şikâyetleri (operasyonel ve ticari)
 5. Her türlü müşteri faaliyetlerinin operasyona bildirilmesi
 6. Her türlü müşteri taleplerinin iletilmesi
 7. Müşteri şikâyetleri
 8. İş prosedürü ile ilgili olarak müşteriye konu ile ilgili olarak işlerin nasıl yapılacağının bildirilmesi

Ticaret

Erhan ERKEKER
02128668300(8535)


Operasyon ve Planlama Departmanları

Operasyon Müdürü
Alper ŞENEL

02128668300(8710)
 
Operasyon Müdür Yardımcısı 

Mehmet KALKICI
Şafak AKGÜL
Zafer YILMAZ

 1. Tahliye Talep Listeleri
 2. Yükleme Talep Listeleri
 3. Kapı Giriş Listeleri
 4. İç dolum Talepleri
 5. Cari çalışılan acente / firma talepleri
Gemi Güncel ETA Bilgileri
 1. Gemi ve konteyner Hasarları
 2. Gemilerin Yanaşma Durumları ve Yanaşma yerleri ile ilgili Bilgi (Rıhtım Planlaması)
 3. Geminin Operasyon süresi
 4. Gemilerin Tahmini bitiş zamanları


operasyon@kumport.com.tr
 1. Gemi Tahliye Bay planları
 2. Gemi Yükleme Bay Planları
 3. Gemi Shifting Planları
 4. Yükleme ve Tahliye EDI dosyaları
 5. Gemi kalkış EDI dosyaları

plan@kumport.com.tr
 1. İç Dolum Operasyonları (LCL & FCL)
 2. CFS Hizmetleri (tam tespit, muayene, iç boşaltım v.s.)
 3. Kantar Hizmetleri
 4. Kapı Operasyonları
 5. Kantar Talepleri

Gümrük İşleri Departmanı

Gümrük ve Resmi İşleri Müdür Yardımcısı

Gökçen KAMALAK
02128668300 (8353)

 1. Özet beyan teslimi ve özet beyan işlemleri (ithalat)
 2. Devir işlemleri
 3. Tasfiye yoluyla teslim işlemleri(imha çıkış,ihale çıkış, vb)
 4. İthalat, ihracat, transit, aktarma için gümrük klts sistemi kontrol işlemleri

 

Vezne (Ardiye) Departmanı

Müdür Yardımcısı
Halil İbrahim ÇIRAK

02128668300(8379)
 1. İthalat Komple Çıkış, Tahakkuk ve Faturalama İşlemleri
 2. Parsiyel Konteyner kapı çıkış İşlemleri
 3. Sundurma açık Yük Çıkış ve faturalama işlemleri
 4. İhracat Dolu Konteyner kapı Çıkış ve faturalama işlemleri
 5. İthalat konteynerlerine ait bütün yan hizmet tahakkuk ve faturalandırma
 6. Supalan Konteyner çıkış onayları ve faturalandırma

Finans Departmanı

Müdür Yardımcısı
Yücel KÜÇÜK

02128668300(8241)
 1. Cari hesap bilgileri ve kontrolü
 2. Fatura iptal ve iadeler
 3. Ambar depo çeklerinin çözümleri