Ticaret

Ticaret Şefi
Jülide ŞEN / jsen@kumport.com.tr
02128668300(8513)

Ticaret Şefi
Ceren ÖZDEN /  cozden@kumport.com.tr
02128668300(8515)

 1. Gemi yanaşma talepleri

 2. Tarifeler (İhracat/İthalat/Diğer Servisler)

 3. Genel Yük Faturaları​

 4. İhracat ve Gemi Faturaları​

 5. Genel Yük ve Proje Kargo Teklifleri

 6. Ardiye (Boş Konteyner Ardiye Alanları) Tarifeleri ve Ardiye Faturalandırması​

 7. Diğer Tüm Ticari Tarife İlişkileri ve Talepleri​

 8. OOG Tahliye ve Yükleme Teklifleri

 9. Konteyner Hasar ve Sigorta İlişkileri

departmanticaret@kumport.com.tr (Konteyner Ticari Tarife Talepleri)

Müşteri Hizmetleri

Müşteri Hizmetleri Müdürü

Naciye KARADAĞ

Müşteri Hizmetleri:

0212 866 83 00 (2)

Ardiye Hesaplama:

0212 866 83 00 (3)

 1. İthalat komple çıkış / tespit / muayene işlemlerinin takibi

 2. İthalat randevularının alınması ve bunların takip edilmesi

 3. Hafta sonu gelen gemilerin yanaşma taleplerinin girilmesi

 4. Her türlü Müşteri şikâyetleri (operasyonel ve ticari)

 5. Her türlü müşteri faaliyetlerinin operasyona bildirilmesi

 6. Her türlü müşteri taleplerinin iletilmesi

 7. Müşteri şikâyetleri

 8. İş prosedürü ile ilgili olarak müşteriye konu ile ilgili olarak işlerin nasıl yapılacağının bildirilmesi

musteri@kumport.com.tr

Operasyon ve Planlama Departmanları

Operasyon Müdürü
Alper ŞENEL

Operasyon Müdür Yardımcısı 
Mehmet KALKICI
Şafak AKGÜL
Zafer YILMAZ
Nejat EREN
İlyas GÜRSOY

 1. Tahliye Talep Listeleri

 2. Yükleme Talep Listeleri

 3. Kapı Giriş Listeleri

 4. İç dolum Talepleri

 5. Cari çalışılan acente / firma talepleri

talep@kumport.com.tr

Gemi Güncel ETA Bilgileri
 1. Gemi ve konteyner Hasarları

 2. Gemilerin Yanaşma Durumları ve Yanaşma yerleri ile ilgili Bilgi (Rıhtım Planlaması)

 3. Geminin Operasyon süresi

 4. Gemilerin Tahmini bitiş zamanları

operasyon@kumport.com.tr

 1. Gemi Tahliye Bay planları

 2. Gemi Yükleme Bay Planları

 3. Gemi Shifting Planları

 4. Yükleme ve Tahliye EDI dosyaları

 5. Gemi kalkış EDI dosyaları

plan@kumport.com.tr

 1. İç Dolum Operasyonları (LCL & FCL)

 2. CFS Hizmetleri (tam tespit, muayene, iç boşaltım v.s.)

 3. Kantar Hizmetleri

 4. Kapı Operasyonları

 5. Kantar Talepleri

Gümrük İşleri Departmanı

Gümrük ve Resmi İşleri Müdür Yardımcısı

Gökçen KAMALAK
02128668300 (8353)

 1. Özet beyan teslimi ve özet beyan işlemleri (ithalat)

 2. Devir işlemleri

 3. Tasfiye yoluyla teslim işlemleri(imha çıkış,ihale çıkış, vb)

 4. İthalat, ihracat, transit, aktarma için gümrük klts sistemi kontrol işlemleri


ozetbeyan@kumport.com.tr

Faturalama ve Gişe Hizmetleri(Ardiye)Birimi

Müdür Yardımcısı

Halil İbrahim ÇIRAK

0212 866 83 79 / 0212 866 83 00
 1. İthalat, İhracat, Transit, Parsiyel (açık yük) eşya tahsilat ve faturalama işlemleri

 2. Hat/ Acentelere ait faturalama işlemleri

 3. Gemiye verilen hizmetlerin faturalama işlemleri

 4. Vgm, İşgaliye, vb. diğer tüm yan hizmet tahsilat ve faturalama işlemleri

 5. Proje yükü, genel yüklere ait tahakkuk ve faturalama işlemleri

 6. KLP deposuna ait faturalama işlemleri

 7. Supalan eşyaların faturalama işlemleri

 8. E-Fatura / E-Arşiv tüm satış faturalarının Gib sistemine gönderilmesi

 9. Düzenlenen satış faturaları ve gelen iade faturalarına konu olan tahakkuk ve faturaların incelenmesi


ardiye@kumport.com.tr / vgm@kumport.com.tr / backoffice@kumport.com.tr

Finans Departmanı

Müdür Yardımcısı

Yücel KÜÇÜK

02128668300(8241)
 1. Cari hesap bilgileri ve kontrolü

 2. Fatura iptal ve iadeler

 3. Ambar depo çeklerinin çözümleri


finans@kumport.com.tr