İK Politikamız

  • Irk, inanç, cinsiyet, din, ulusal köken gibi her türlü ayrımcılıktan uzak eşitlikçi bir yaklaşım ile, sadece işle ilgili nitelikler değerlendirilerek,  ihtiyaçlara göre doğru işe, doğru kişileri yerleştirmek,
  • Çalışanlarımızın gelişmelerine fırsat ve katkı sağlayan sistem ve uygulamalarla, çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme ortamı sağlamak,
  • Yenilikçi, müşteri odaklı, esnek, şeffaf ve çok boyutlu bakış açısını yansıtan kurum kültürünün tüm çalışanlar tarafından yaşanmasını teşvik etmek,
  • Çalışan memnuniyetini öngörülü insan kaynakları uygulamaları ile, etkin, etkili ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmak,
  • Çalışanlarımızın kişisel gelişimini destekleyerek, hizmet ve çalışan kalitesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı konularında sektörlerde farklılaşmak,
  • Kanun ve yasal düzenlemelere titizlikle uymak.