İK Politikamız

Irk, inanç, cinsiyet, din, ulusal köken gibi her türlü ayrımcılıktan uzak eşitlikçi bir yaklaşım ile, sadece işle ilgili nitelikler değerlendirilerek,  ihtiyaçlara göre doğru işe, doğru kişileri yerleştirmek,

Çalışanlarımızın gelişmelerine fırsat ve katkı sağlayan sistem ve uygulamalarla, çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme ortamı sağlamak,

Yenilikçi, müşteri odaklı, esnek, şeffaf ve çok boyutlu bakış açısını yansıtan kurum kültürünün tüm çalışanlar tarafından yaşanmasını teşvik etmek,

Çalışan memnuniyetini öngörülü insan kaynakları uygulamaları ile, etkin, etkili ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmak,

Çalışanlarımızın kişisel gelişimini destekleyerek, hizmet ve çalışan kalitesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı konularında sektörlerde farklılaşmak,

Kanun ve yasal düzenlemelere titizlikle uymak.