Güvenlik Yönetim Politikası

Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Ekibi olarak vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz “Güvenlik Yönetim Sistemi” ile dünya konteyner taşımacılığının bölgesel lojistik üssü olarak yüksek standartlarda liman hizmetleri sunmayı ve tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz;

• Güvenlik faaliyetlerimizi etik ilkelere, limancılık ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata, standartlara ve diğer şartlara uygun olarak gerçekleştirmeyi,

• Güvenlik önlemlerini, tüm paydaşların iş emniyetini tehlikeye atmaksızın, çalışmalarını asgari etkileyecek şekilde uygulamayı,

• Güvenlik önlemlerinin uygulanmasında, devlet güvenlik birimleri, ilgili kuruluşlar ve çevre kuruluşlar ile koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmayı,

• Güncel güvenlik riskleri, güvenlik uygulamalarındaki gelişmeler ve şirket güvenlik politika / sistemlerini takip ederek sürekli iyileştirmeyi,

• Güvenlik faaliyetlerimizi etik ilkelere, limancılık ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata, standartlara ve diğer şartlara uygun olarak gerçekleştirmeyi,

• Gerektiğinde kriz/acil yönetim uygulamalarına süratle geçmeyi/destek vermeyi,

• Güvenlik araç, gereç, teçhizat ve sistemlerini bakımlı ve çalışır durumda tutmayı,

• Güvenlik personelini ve sistemlerini, eğitim, test, tatbikat ve denetlemelerle göreve her zaman hazır bulundurmayı, eksiklik ve zafiyetleri gidermeyi,

• Güvenlik personeli ve güvenlik sistemiyle, çalışanlar ile üçüncü şahıslar arasında güven duygusu oluşturmayı,

• Çalışanlara güvenlik bilinci eğitimleri vererek farkındalığı arttırmayı,

• Ulusal ve uluslararası yasalardan aldığı tüm yetkilerini zorunluluk ve dengeli güç kullanım prensiplerini dikkate alarak görev alanı içerisinde uygulamayı, taahhüt ediyoruz.