Gümrük İşleri Departmanı

Gümrük ve Resmi İşleri Müdür Yardımcısı

Gökçen KAMALAK
02128668300 (8353)