Geçici Depolama (Kapalı Ambar) Bölümü

  1. Mal sundurma kabul işlemleri
  2. Mal sundurma teslim işlemleri
  3. Sundurma elleçleme,muayene,küşat,vb. işlemler