Fumigasyon ve gazdan arındırma işlemleri öncesi yapılması gerekenler ve istenen evraklar nelerdir?

1. Fumigasyon yapacak operatörün Zirai Karantinalar Genel Müdürlüğü'nden verilmiş “Fumigasyon Operatör Belgesi”

2. Fumigasyon yapacak firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alacağı “Fumigasyon Ruhsat Belgesi”

3. Kıyı tesisine girişten en az 4 saat önce Liman Başkanlığı’na verdiği bildirimin fotokopisi (Bildirim saati evrakta olmalı ve aşağıdakileri içermelidir. Liman Başkanlığı onayı olmalıdır.)

a) Konteyner numarası,

b) Fumigasyonun ya da gazdan arındırmanın yapılacağı kıyı tesisinin ticaret unvanı,

c) Fumigantın adı ve kullanılan/kullanılması öngörülen miktarı,

d) Fumigasyon ya da gazdan arındırmanın uygulama yöntemi,

e) İşlemin başlaması planlanan tarih ve saat,

f) Fumigasyon ruhsat belgesinin sureti.

4. Fumigasyonun kıyı tesisinde yapılması ve konteynerin kara yoluyla liman dışına çıkacak olması durumunda çıkmadan önce gaz ölçümü, analiz raporu (gaz cinsi, ölçüm değerleri, yer, tarih, saat) gösteren sertifika
5. Konteynere atılacak/uygulanacak ilaca ait Türkçe SDS formu (SDS formu ıslak imza, kaşe ve SDS formunu imzalayan firma yetkilisinin imza sirkülerinin fotokopisi)
6. Fümigasyon sonrası risk analizi değerlendirmesi yapılacaktır. (Fumigasyon işlemini yapan yetkili firma operatörü aynı zamanda risk değerlendirmesini limanımızda yapabilir.)
7. Kıyı tesisi dışında fümigasyon yapılmış yük taşıma birimleri için anılan yük taşıma birimine, fümigasyonu yapan fümigasyon operatörü, kıyı tesisinde risk değerlendirmesi ve gazdan arındırma işlemleri yapamayacaktır.
8. Fumigasyonu yapan firma, fumigasyonu yaptıktan sonra işlemin yapıldığına dair “Fumigasyon Sertifikası” düzenleyerek aynı gün liman işletmesine teslim edecektir.
9. Risk analizi yapacak yetkilendirilmiş kuruluş, yapacağı değerlendirme neticesinde alana güvenli giriş izin formu düzenleyecektir.

Liman İçinde Çalışacak Olan Personel İçin Gerekli Belgeler:

* Limana girecek personel için, firmanın antetli kağıdına “Mülki İdare Amiri'ne atfen yazı”
* Limana girecek personel için, şirketimizin antetli kağıdına yazacağımız “ilgili firmanın limanda çalışmasında ve girişinde sakınca bulunmamaktadır” şeklinde dilekçesi
* Personelin kimlik fotokopisi, şoför ehliyeti.
* Personel işe giriş sigorta bildirgesi
* Personel 1 aydan uzun süreli aynı işinde çalışmaktaysa; son aya ait sigortalı hizmet dökümü
* Deniz polisi GBT kayıtlarını sorguladığından ayrıca adli sicil kaydına gerek yoktur

* Personelin liman içerisinde yapacağı çalışmayla ilgili sertifika, Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış belge, mesleki diploma. (Milli Eğitim Bakanlığından alınan 40 saatlik ve benzeri belgeler geçerli değildir.)

*  En az 12 saat olarak düzenlenmiş İş Sağlığı Güvenliği belgesi. Güncel tarihli(son 2 yıl içerisinde alınmış), kaşeli ( İSG BELGESİ ) – Yüksekte çalışma yapılacak ise ayrıca +4 saat YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİM BELGESİ

*  İşe giriş periyodik muayene formu EK-2 (son 3 yıl içerisinde alınmış iş yeri hekimi onaylı, kaşeli, imzalı, güncel)

 

Araç ile giriş yapılacak ise gerekli belgeler:

  • Araç trafik sigortası,
  • Araç ruhsatı,
  • Araç muayene formu,