Entegre Yönetim Sistemleri ve Kaza Önleme Politikamız

Entegre Yönetim Sistemleri ve Kaza Önleme Politikamız

Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Ekibi olarak vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemleri ile dünya konteyner taşımacılığının bölgesel lojistik üssü olarak yüksek standartlarda liman hizmetleri sunmayı ve tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

1-  Faaliyetlerimizi mevzuata, etik ilkelere, limancılık ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmeyi,

2-  Liman hizmetleri yönetimi, alt yapısı ve teknolojileri konusunda kendimizi sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

3-  Yaptığımız işleri mükemmelleştirmek, müşteri beklentilerine en üst düzeyde hizmet edecek yaratıcı ve yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeyi,

4-  Kazaların önlenmesi, muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi için, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korunmayı sağlamayı,

5-  Teknolojik gelişmeler ve kuruluş içinde yaşadığımız deneyimler ile başka kuruluşlarda meydana gelen kaza potansiyeli olan olaylar ile ilgili bilgileri temin ederek, kuruluş içinde riskleri değerlendirmeyi,

6-  Kaza durumunda tüm seviyedeki görev ve sorumlulukları tanımlamayı ve acil durumlarda sorumlulukları bulunan tüm çalışanlarımıza ve alt-işverenlerimize eğitim vermeyi,

7-  Tehlikeli maddelerin operasyonu da dahil olmak üzere, riskleri kabul edilebilir bir seviyeye indirecek şekilde yönetmeyi,

8-  Operasyonun tüm bileşenlerindeki tehlikeleri tanımlamak ve ortadan kaldırmak amacı ile tüm süreçlerde sistematik değerlendirme yapmayı,

9-  Kazaların insan ve çevre sağlığına olan etkilerini azaltmaya yönelik acil durum planları yapmayı ve planları sistematik olarak gözden geçirmeyi,

10- İş kazalarını, meslek hastalıklarını önlemeyi ve iş güvenliği performansımızı sürekli iyileştirmeyi,

11- Faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan olumsuz çevresel etkilerin önüne geçmeyi,

12- Yaptığımız işlerde sürdürülebilirlik boyutunu ön planda tutmayı, çevre, toplum ve insan sağlığına katkıda bulunmayı,

13- Çalışanlarımızın farkındalığını arttırarak Yönetim Sistemleri Standartlarının gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Sertifikalarımız

Sürdürülebilirlik Raporu