Enerji Yönetim Politikası

Enerji Yönetim Politikası

Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Ekibi olarak vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz “Enerji Yönetim Sistemi” ile dünya konteyner taşımacılığının bölgesel lojistik üssü olarak yüksek standartlarda liman hizmetleri sunmayı ve tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz;

1-  Faaliyetlerimizi yürütürken enerji kullanımını, tüketimini ve verimliliğini etik ilkelere, limancılık ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata, standartlara ve diğer şartlara uygun olarak gerçekleştirmeyi,

2-  Liman hizmetleri yönetimi, alt yapısı ve teknolojileri konusunda enerji verimliliğini dikkate alarak sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

3-  Satınalma süreçlerimizde enerji verimliliği gözetilmiş ürünlerin, enerji verimli teknolojilerin, uygulamaların tercih edilmesi ve hizmetlerin temin edilmesi,

4-  Faaliyetlerimizde operasyonların sürekliliğini sağlarken kullandığımız enerji tüketimlerini sürekli ölçerek, enerji verimliliğinin sürekliliğini sağlamayı,

5-  Enerji yönetimi ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirmeyi ve yönetmeyi,

6-  Enerji verimliliğini arttıracak uygun metotlar geliştirerek karbon ayak izimizi düşürmeyi,

7-  Tüm süreçlerimizde, enerji yönetim sisteminin performansını sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

8-  Çalışanlarımızın enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konularındaki farkındalığını arttırmayı ve gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ediyoruz.

                                                                                                                                                                      Kaan ANUL
                                                                                                                                                                              CEO