Devir işlemlerinde gerekli olan evraklar nelerdir ?

1)Devir işlemlerinde aşağıda örneği bulunan (devreden ve devralan firmalara ilişkin) taahhütname antetli kağıda hazırlanarak devreden ve devralan firma yetkilileri tarafından (gümrük müşaviri imzası kabul edilmemektedir) ıslak kaşe ve imzalı olarak,
2)İmzalayan firma yetkilisine ait imza beyannamesi ve vekaletname
3)Yurtiçi faturasının aslı (faturanın arkasına devir yapıldığına dair kaşe vurulmakta olup, devirden sonraki işlemler faturanın önlü arkalı fotokopisiyle devam etmektedir)
4)Invoice fotokopisi
5)Ordino fotokopisi

* Devir Alan Taahhütname Örneğini indirmek için tıklayınız.

* Devir Eden Taahhütname Örneğini indirmek için tıklayınız.