Bilgi Güvenliği Yönetimi Politikası

Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Ekibi olarak vizyon, misyon,değerlerimiz ile ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda oluşturduğumuz “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” kapsamında,dünya konteyner taşımacılığının bölgesel lojistik üssü olarak yüksek standartlarda liman hizmetleri sunmayı ve tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

• Faaliyetlerimizi mevzuata, etik ilkelere, limancılık ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmeyi,

• Bilgi güvenliği konusunda liman hizmetleri yönetimi, alt yapısı ve teknolojileri konusunda kendimizi sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

• Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini korumayı,

• Paydaşlarımızın bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı, yetkisiz erişime izin vermemeyi,

• Operasyonun tüm bileşenlerindeki bilgi güvenliği tehditlerini tanımlamak ve ortadan kaldırmak amacı ile tüm süreçlerde sistematik değerlendirme yapmayı,

• Teknolojik gelişmeler ve kuruluş içinde yaşadığımız deneyimler ile başka kuruluşlarda meydana gelen tehdit potansiyeli olan olaylar ile ilgili bilgileri temin ederek, kuruluş içinde riskleri değerlendirmeyi ve sistemlerin sürdürülebilirliğini sağlamayı,

• Yaptığımız işleri mükemmelleştirmek için müşteri beklentilerine en üst düzeyde hizmet edecek yaratıcı ve yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeyi,

• Çalışanlarımızın farkındalığını arttırarak bilgi güvenliği gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı,

• Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

                                                                                                                                                                                                     Kaan ANUL
                                                                                                                                                                                                            CEO