Customs Area Entry

1.    AMAÇ VE KAPSAM
Bu prosedür Gümrüklü sahaya giriş-çıkış yapan kişiler için uygulanan işlemlerin nasıl yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususların doğru, güvenli ve verimli bir şekilde tanımlanması için gerekli kuralların uygulanmasını amaçlar. Liman gümrüklü sahasına giriş yapan herkes bu prosedürün kapsamındadır

2.    TANIMLAR / KISALTMALAR
Mülki İdari Amirlik: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki Mülki İdare sınıfına mensup olarak, kamu hizmetinde bulunan kişilerin yaptığı görevi tanımlar.

3.    BAŞVURULACAK KAYNAKLAR/İLGİLİ STANDARTLAR (Mevcutsa)
Gümrükler Giriş Yönergesi

4.    SORUMLULUKLAR
İdari İşler: Araç, kişi ve kurumların giriş belgelerinin kontrolü
İnsan Kaynakları: Mesleki eğitim ve SGK Bilgirim kayıt kontrolleri
SEÇ: İş ekipmanı için periyodik kontrol raporları, İSG eğitim kayıtları ve sağlık raporları kontrolü

5.    UYGULAMA
Bilindiği üzere limanımıza girişler Mülki İdari Amirliğinin kontrolünde sağlanmaktadır.
Mülki idari amirinin liman giriş izinlerini onaylaması için (Geçici izin 1-5 gün arası) “Gümrükler Giriş Yönergesine” bağlı olarak aşağıda belirtilen belgelerin beyanı gerektiğini bildirmektedir. 
Bu belgelere ek olarak yine aşağıda belirtilen limanımız birimlerinin de talep ettiği belgelerinde beyanı gerekmektedir. 
Limanımıza giriş yapacak olan tüm kurum ve kişilerin aşağıda belirtilen belgeleri limana giriş zamanından 48 saat öncesinde mülki idari amirliğinin kurumumuzdan talep ettiği söz konusu dilekçe eki için işletmemize teslim etmeleri gerekmektedir.
Geçici Süreli Giriş İzni İçin Gerekli  Belgeler:
Süre: Maksimum süre 1 hafta ile sınırlıdır.

Liman İçinde Çalışacak Olan Personel İçin Gerekli Belgeler:
* Limana girecek personel için, firmanın antetli kağıdına “mülki idare amirine atfen yazı” 
* Limana girecek personel için, şirketimizin antetli kağıdına yazacağımız “ ilgili firmanın limanda çalışmasına ve  girişinde sakınca bulunmamaktadır” şeklinde dilekçesi
* Personelin kimlik fotokopisi 
* Personel işe yeni giriş ise; sadece işe giriş sigorta bildirgesi
* Personel 1 aydan uzun süreli aynı işinde çalışmaktaysa; son aya ait sigortalı hizmet dökümü
* Deniz polisi GBT kayıtlarını sorguladığından ayrıca adli sicil kaydına gerek yoktur.

Limana Giriş Yapacak Olan Araçlar İçin Gerekli Belgeler
* Araç ruhsat fotokopisi
* Aracın trafik sigorta fotokopisi 
* Aracın muayene belgesi fotokopisiBu evraklara ek olarak kontrol ve sorumluluğumuzda olan konular ait 6331 sayılı kanun kapsamında aşağıdaki evrakları temin etme yükümlülüğümüz de bulunmaktadır.
* 6331 sayılı İSG Kanuna hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş İş güvenliği eğitimi belgesi
* 6331 sayılı İSG Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş sağlık raporu 
* Vinç vb. iş makinaları için ekipmanın teknik periyodik kontrol belgesi
* Yine iş ekipmanları operatörleri için operatörlük belgesi
* Sertifika (Yapacağı işe bağlı olarak gerekli sertifika veya ehliyet)
* Sabıka Kaydı
* İsg Eğitim Kayıtları