Özet Beyan Bölümü

  1. Özet beyan teslimi ve özet beyan işlemleri (İthalat)
  2. İhracat konteynerlerinin liman sahasından çıkış gümrük işlemleri
  3. Liman sahasından kara Terminaline Aktarma Yazısı işlemleri
  4. Devir İşlemleri
  5. Tasfiye yoluyla teslim işlemleri(İmha Çıkış,İhale Çıkış, vb)
  6. İthalat,ihracat,Transit,Aktarma çıkış işlemleri