Gümrüklü Alan Artışı

Limanın üst sahasında bulunan 32.000 m2 boş konteyner depolama alanı için izinler alındıktan sonra gümrüklü sahamıza dâhil edildi. Yol yapımları tamamlandıktan sonra diğer sahalar ile birleştirilerek depolama kapasitesi artışı gerçekleştirildi.