Ticaret Bölümü

  1. Ticari Tarifeler (İhracat / İthalat / Diğer Hizmetler)
  2. İhracat ve Gemi Faturaları
  3. Bunun dışındaki her türlü ticari tarife işlemleri ve ticari talepler