Gümrük İşleri Departmanı

Gümrük İşleri Müdürü
Rasim YAŞAR

Gümrük İşleri Şef
Gökçen KAMALAK