Gümrük İşleri Departmanı

Gümrük İşleri Müdürü
Rasim YAŞAR

Gümrük İşleri Müdür Yardımcısı
Zafer YANIK