Gemi Hizmetleri

Talep edilmesi durumunda, gemilere şebeke kullanım suyu temin edilmektedir. İSKİ web sitesinde kullanım suyuna ait analiz raporları düzenli olarak yayınlanmaktadır.
Gemilerin yanaşma ve ayrılmaları esnasında, sertifikalı personelimiz tarafından palamar hizmeti sağlanmaktadır.