Fumigasyon ve gazdan arındırma işlemleri öncesi yapılması gerekenler ve istenen evraklar nelerdir?

1. Fumigasyon yapacak operatörün Zirai Karantinalar Genel Müdürlüğü'nden verilmiş “Fumigasyon Operatör Belgesi”
2. Fumigasyon yapacak firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alacağı “Fumigasyon Ruhsat Belgesi”
3. Kıyı tesisine girişten en az 4 saat önce Liman Başkanlığı’na verdiği bildirimin fotokopisi (bildirim saati evrakta olmalı ve aşağıdakileri içermelidir)
a) Konteyner numarası,
b) Fumigasyonun ya da gazdan arındırmanın yapılacağı kıyı tesisinin ticaret unvanı,
c) Fumigantın adı ve kullanılan/kullanılması öngörülen miktarı,
d) Fumigasyon ya da gazdan arındırmanın uygulama yöntemi,
e) İşlemin başlaması planlanan tarih ve saat,
f) Fumigasyon ruhsat belgesinin sureti.
4. Fumigasyonun kıyı tesisinde yapılması ve konteynerin kara yoluyla liman dışına çıkacak olması durumunda çıkmadan önce gaz ölçümü, analiz raporu (gaz cinsi, ölçüm değerleri, yer, tarih, saat) gösteren sertifika

Liman İçinde Çalışacak Olan Personel İçin Gerekli Belgeler:

* Limana girecek personel için, firmanın antetli kağıdına “Mülki İdare Amiri'ne atfen yazı”
* Limana girecek personel için, şirketimizin antetli kağıdına yazacağımız “ilgili firmanın limanda çalışmasında ve girişinde sakınca bulunmamaktadır” şeklinde dilekçesi
* Personelin kimlik fotokopisi
* Personel işe yeni giriş ise; sadece işe giriş sigorta bildirgesi
* Personel 1 aydan uzun süreli aynı işinde çalışmaktaysa; son aya ait sigortalı hizmet dökümü
* Deniz polisi GBT kayıtlarını sorguladığından ayrıca adli sicil kaydına gerek yoktur